RSS-WIDGET op Facebook RSS-WIDGET volgen

Voor Marktplaats verkopers:
Met RSS-WIDGET zet je in een handomdraai je Marktplaats advertenties op je eigen site!

Voor Marktplaats webmasters:
Plaats een widget met het Marktplaats aanbod in jouw regio met behulp van onze tool!

Waarom RSS-WIDGET?
RSS-WIDGET is gratis!
Zeer eenvoudige installatie!
Synchroniseert automatisch!

Algemene Voorwaarden

2 mei 2012 - Gebruik van RSS-WIDGET betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden. Toegang tot en gebruik van alle op RSS-WIDGET aangeboden diensten is onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders wordt vermeld in aanvullende voorwaarden.

1. Copyright

De informatie, namen, afbeeldingen, en logo's verband houdend met RSS-WIDGET zijn eigendom van RSS-WIDGET en mogen niet gebruikt worden zonder dat daarvoor toestemming is gegeven door RSS-WIDGET.

2. Aansprakelijkheid

RSS-WIDGET of werknemers zijn niet aansprakelijk te stellen voor enige schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

U bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of de diensten van RSS-WIDGET voor uw doel geschikt zijn voordat u er gebruik van maakt.

Alhoewel RSS-WIDGET al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid van RSS-WIDGET voor virussen is uitgesloten. Er wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt of verspreidt.

3. Werking site

U gaat ermee akkoord dat u de normale werking van deze site niet zult storen door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten.

4. Privacy

Alle door u aan RSS-WIDGET verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en niet aan derden worden bekendgemaakt, tenzij dit nodig mocht zijn voor het verlenen van de diensten van RSS-WIDGET.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, gaat u tevens akkoord met het privacybeleid van RSS-WIDGET.

5. Uw rechten

Alle diensten van RSS-WIDGET kunnen zonder opgaaf van redenen door RSS-WIDGET worden gestopt of verwijderd. RSS-WIDGET behoudt zich het recht te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, afbeeldingen en logo's of diensten.


Voor haar werking is RSS-WIDGET afhankelijk van Marktplaats. Mede daarom kunt u als gebruiker geen rechten ontlenen aan RSS-WIDGET. Natuurlijk stellen wij wel alles in het werk om deze service optimaal te houden.

6. Voorwaarden Marktplaats

In principe is RSS-WIDGET vrij te gebruiken. U dient zich echter wel te houden aan de voorwaarden van Marktplaats zelf.

7. Maximaal aantal widgets

Om grootgebruik te voorkomen mag u maximaal 15 keer de RSS-WIDGET installeren op één domein. In geval van misbruik wordt het betreffende domein geblokkeerd.

8. Reclame

RSS-WIDGET is een gratis dienst. Onze onkosten worden vergoed d.m.v. advertenties die bovenaan worden getoond in de widget. Het is niet toegestaan om deze advertenties aan het zicht te onttrekken, of de widget op een andere manier te manipuleren. In geval van misbruik wordt het betreffende domein geblokkeerd.

RSS-WIDGET is niet gelieerd aan Marktplaats of eBay.